بازاریابی چیست و فرآیند بازاریابی چگونه است؟

کلمه ی بازاریابی در جامعه ی ما گاه به عنوان ویزیتور یا فروشنده استفاده می شود که کاملا اشتباه است. ما در پست های قبل واژه ی "ویزیتور" ر...

ادامه مطلب

12